محسن فراهانی

گرافیست و کاریکاتوریست

محسن فراهانی

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:0  توسط محسن تبرته فراهانی  | 

 

محمود فراهانی

TinyPic image

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:25  توسط محسن تبرته فراهانی  | 

 

محسن فراهانی

    

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 1:8  توسط محسن تبرته فراهانی  | 

محسن فراهانی

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۹ساعت 19:45  توسط محسن تبرته فراهانی  | 

 کاریکاتورهای هادی فراهانی   http://www.hadifarahani.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ساعت 2:6  توسط محسن تبرته فراهانی  | 

 

محسن تبرته فراهانی

TinyPic image

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷ساعت 13:33  توسط محسن تبرته فراهانی  |